Değişken Devirli (Frekans Kontrollü) Sirkülasyon Pompaları

Değişken devirli ısı pompaları havalandırma sistemlerinin en önemli unsurlarından biridir. HVAC sistemlerinin enerji tüketimleri göz önüne alındığında tüketilen enerjinin paydaşları arasında ısı pompaları önemli bir paya sahiptir. Normal şartlarda sirkülasyon pompalarının harcadığı enerji küçük gibi görünse de, hiç durmadan çalışmalarından dolayı yıllık ölçümlerde yaklaşık olarak toplam tüketilen enerjinin % 15’ e kadar ulaşan kısımlarını sirkülasyon pompalarının tükettiği gözlemlenir. Bu oranın minimuma indirilmesi için değişken devirli sirkülasyon pompalarının kullanılması önerilmektedir.