Hava Kirliliğinin En Aza İndirilmesi İçin Filtreleme

Her geçen gün dünyada artan hava kirliliği özellikle sanayi kuruluşları için filtreleme sisteminin önemini artırmaktadır. Bacalara yapılacak olan fan sistemleri ile bacalardan çıkacak olan kirli havalar elektrostatik filtreler ve karbon filtreler ile doğaya zarar verecek gazlar arındırılarak kirli gazlar tutularak temiz gazlar doğaya salınmaktadır.

Elektronik filtreler karbon filtreler ile birlikte özellikle endüstriyel mutfaklarda yemek yaparken oluşan yağ ve dumanlardan kaynaklı oluşan kirli dumanları en güçlü şekilde absorbe ederek en kaliteli havanın dışarı salınmasını sağlamaktadır.

 

Filtreleme sistemlerinin faydaları

Elektrostatik filtreler ve bu sistemler ile uyumlu şekilde çalışan karbon filtreler özellikle endüstriyel mutfaklarda havalandırma sistemlerine ve baca çıkışlarına takılarak oluşan yemek dumanlarının havayı kirletmesi engellenmektedir. Hava kirliliğinin önlenmesi haricinde işletmenin bulunduğu çevreyi rahatsız edecek kokularında önüne geçilmektedir.

Havalandırma sistemlerine yapılacak olan elektrostatik filtrelemeler ile iş yerlerinde oluşabilecek kazaların da önüne geçilerek hem maddi hemde manevi kayıplar engellenmektedir. Zamanla oluşan ve baca sistemine yapışan yağ artıkları ve kirli gazlar ciddi anlamda yangın riskinide barındırmaktadır. Profesyonel olarak yapılan filtre sistemi ile kirli gazlar ayrıştırılarak filtrelerce emilimi sağlandığı için ortamda bir gaz birikmesi de olmayacaktır.

Havalandırma ve bacalama sistemi eski tip olan ve herhangi bir filtre bulunmayan yerlerde zamanla biriken duman, yağ artığı gibi nedenler ile çalışanlarında sağlığı zarar görmektedir. Bu şekilde olan yerlerde çalışanların uzun süre bu havaya maruz kalması ile karbonmonoksit zehirlenmesi olabilmektedir.

 

Filtreleme sisteminin ekonomik faydaları

Ortama uygun bir şekilde yapılan kaliteli elektrostatik filtreleme ile özellikle baca tarafından yapılan çekimin yeterli düzeyde sağlanması ile mutfaklarda enerji kaybı daha aza indirilerek daha verimli bir çalışma sistemi oluşturulacaktır. Bu sistemle daha az enerji harcaması olacağı için daha az maddi kayıp olacaktır.

Mutfaklarda davlumbaz tarafından emilen yağ dumanı zamanla mekanizma içerisinde tıkanmaya sebep olacağı için önemli bir ölçüde de ısı kaybı yaşanacaktır. Elektrostatik filtrelerle uygun olarak kurulacak olan egzoz sistemi ile %99 oranında yağ emilimi yapılacağı için egzoz sistemi ile birlikte önemli bir ısı geri kazanımı sağlanmış olacaltır. Bu da ciddi bir maddi kazanç sağlayabilmektedir.