Zon Kontrolü ve Faydaları

Zon kontrolü, ısıtılmak veya soğutulmak istenen yapının kontrol noktalarının birden fala ve birbirinden bağımsız bölgelere ayrılmasını sağlar.  Bu sayede sıcaklığı ayarlanacak her bölgenin ısıyı kontrol eden son kontrol elemanı bulunur.

 Zon kontrolü kurulum maliyetleri göz önüne alındığında daha ekonomik olmakla beraber sonra ki kullanım giderlerinde de daha tasarruflu bir enerji tüketimi gerçekleştirmektedir. Yapı her bir farklı bölgesinde isteğe bağlı sıcaklık değerleri sunabilmekle beraber binanın her yerinde homojen bir konfor sağlamaktadır.